Autoškola Morávek

Autoškola Morávek výuka přihláška kondiční jízdy
Kontakt

Autoškola Morávek

 

Příčná 647

353 01 Mariánské Lázně

 

Tel.: 608 035 053

 

info@autoskolamoravek.cz

 

Dokumenty ke stažení

 

Zákony a vyhlášky, nařízení vlády

 

 

Novelizované znění z.č. 361/2000 Sb. poslední aktualizace k 1. říjnu 2014 novelou č. 64/2014 Sb.

 

 

zákon č. 247/2000 Sb.

o získávání a zdokonalování způsob. k řízení mot. vozidel

vyhláška č.167/2002 Sb.

kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

zákon č.361/2000 Sb.

o silničním provozu

vyhláška č.30/2001 Sb.

o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

vyhláška č.31/2001 Sb.

o řidičských průkazech a o registru řidičů

zákon č.111/1994 Sb.

o silniční dopravě

vyhláška č.478/2000 Sb.

kterou se provádí zákon o silniční dopravě

zákon č.13/1997 Sb.

o pozemních komunikacích

zákon č.200/1990 Sb.

o přestupcích

NV č.589/2006 Sb.

o úpravě prac. doby a doby odpočinku zam. v dopravě

NV č.168/2002 Sb.

o organizaci práce při provozování dopravy

zákon č.56/2001 Sb.

o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

vyhláška č.243/2001 Sb.

o registraci vozidel

vyhláška č.302/2001 Sb.

o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

vyhláška č.341/2002 Sb.

o schvalování technické způsobilosti vozidel

zákon č. 326/1999 Sb.

o pobytu cizinců na území České republiky

zákon č. 500/2004 Sb.

správní řád

 

Autoškola Morávek - Mariánské Lázně

Reference klientů

 

Všem vřele doporučuji, vstřícný přístup, trpělivost při praxi, ochota cokoliv vysvětlit. Zpětně mohu říci, že rozhodnutí pro AŠ pana Morávka bylo jedno z nejlepších. Děkuji.

 

Dagmar Pešulová

 

Tímto bych chtěla poděkovat učiteli, panu Morávkovi za jeho trpělivost, individuální přístup a umění učit. Doporučila bych všem jeho autoškolu i pro jeho dobrou náladu. Děkuji  

 

Ilona Štruncová

 

Doporučuji všem AŠ pana Morávka, pro jeho trpělivý, klidný a vstřícný přístup vůči
studentům. Zároveň také oceňuji jeho stálou ochotu přizpůsobit se mým, mnohdy
komplikovaným, časovým potřebám. Ačkoliv jsem AŠ p. Morávka při zápise na jeho kurz
vůbec neznala, zpětně mohu říct, že volba právě pro tuto AŠ byla mým nejlepším
rozhodnutím!

 

Simona Srkalová

 

S autoškolou jsem byl naprosto spokojen. Pan Morávek je výborný učitel ochotný cokoliv vysvětlit, naučit, přizpůsobivý k mému volnému času. Doporučuji.

 

Petr Žifčák

 

Byla jsem naprosto spokojena jak s přístupem vyučujícího, tak se způsobem výuky i autem. Nejvíce mi vyhovovala doba, ve které jsem se připravovala na závěrečnou zkoušku - flexibilita. Mohu vřele doporučit!

 

Marija Tolstová